Strażacy i emeryci PSP na Ukrainie

Komunikat

W dniach 24-30 czerwca 2019 roku odbyła się wycieczka edukacyjno – integracyjno -krajoznawcza, której głównym pomysłodawcą, organizatorem i kierownikiem był Kol. Mirosław Zajączkowski – Prezes Zarządu Koła Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wielkopolskim. W wycieczce uczestniczyli głównie emeryci i strażacy PSP z Ostrowa Wlkp., a także kół emerytów pożarnictwa z sąsiednich komend PSP.
W drodze na Ukrainę była okazja do zwiedzenia Lublina wraz z jego urokliwymi zabytkami, a następnie w ramach 7-dniowej podróży po terenach zachodniej Ukrainy uczestnicy mieli okazję zwiedzić i zapoznać się między innymi z następującymi atrakcjami:
Lwów (muzeum kawy, opera, browar, szkoła pożarnicza, cmentarz Orląt Polskich),
Zamek w Olesku,
Poczajów (ukraińska Częstochowa),
Krzemieniec, Zbaraż, Chocim,
Kamieniec Podolski (oddział straży pożarnej),
Rejs po Dniestrze,s
Żółkiew.
Uczestnicy podkreślali bardzo dobrą organizację wycieczki, której program umożliwił poznanie wielu ciekawych miejsc u naszych wschodnich sąsiadów, a także wzbogaconą wątkami strażackimi i innymi atrakcjami.
MZ/AM

Read more >

Odszedł nagle st. kpt. spocz. Sławomir Hadryan

Komunikat

W dniu 10 lipca 2019 roku szeregi strażackie Koła Emerytów Nr 18 opuścił nagle nasz kolega st. kpt. spocz. Sławomir Hadryan (lat 48), oficer pożarnictwa, niezwykle sympatyczny kolega, od którego zawsze płynęła serdeczność, uczynność oraz życzliwość w relacji do drugiego człowieka. Kolega Sławek po ukończeniu 2-letniej Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, cały okres swojej zawodowej służby pożarniczej związał z ostrowską komendą PSP, w której służbę rozpoczął 28 czerwca 1993 roku na stanowisku specjalisty-ratownika. Jednocześnie w trakcie służby kształcił się podnosząc swoje kwalifikacje ogólne i pożarnicze, co spowodowało, że awansował do korpusu oficerów i na wyższe stanowiska służbowe. W dniu 27 lutego 2018 roku przeszedł na emeryturę ze stanowiska zastępcy dowódcy zmiany w I Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP Ostrów Wlkp. W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się w dniu 15 lipca 2019 w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela uczestniczyły delegacje oraz liczne grono koleżanek i kolegów z Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. oraz Koła Emerytów Nr 18, a także delegacje sąsiednich komend PSP. Zmarłego kolegę na cmentarzu przy ul. Bema w imieniu strażaków czynnych, pracowników i emerytów ostrowskiej Komendy oraz innych delegacji strażackich, pożegnał bryg. Jacek Wiśniewski – Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Natomiast w ostatniej drodze koledze Sławkowi towarzyszyły dźwięki syren samochodów strażackich z Jego macierzystej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ostrowie Wlkp. oraz honory i szacunek oddane przez mundurowych i wszystkich obecnych na tej smutnej uroczystości. Cześć Jego Pamięci !!!

Read more >

Wizyta u niemieckich strażaków w Welver

Komunikat

W dniach 25-28 kwietnia 2018 roku 8-osobowa delegacji ostrowskich strażaków PSP (czynnych i emerytów) przebywała z wizytą u niemieckich strażaków w Welver (powiat Soest – Północna Nadrenia Westfalia). Współpraca ze strażakami z Welver trwa nieprzerwanie od 1997 roku i polega na wzajemnych kontaktach 2 razy w roku (kwiecień i wrzesień).

W programie tegorocznej wizyty niemieccy koledzy przygotowali dla ostrowskich strażaków między innymi następujące zagadnienia tematyczne:

1) Wizyta w Bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w mieście Greven niedaleko Munster (około 80 km od Welver). Zapoznanie się z funkcjonowaniem i wyposażeniem Bazy, a w szczególności stacjonującym tam helikopterem.

2) Zwiedzenie Fabryki Opakowań firmy Feldmann w Geseke (powiat Soest – 40 km od Welver), gdzie zapoznano się z procesem produkcyjnym oraz stosowanymi systemami zabezpieczeń przeciwpożarowych hal produkcyjnych i magazynowych.

3) Wizyta w Muzeum Straży Pożarnej w mieście Arnsberg, bardzo bogato i wszechstronnie wyposażonym w bardzo dużą ilość eksponatów obrazujących wszelkiego rodzaju sikawki konne, pojazdy, pompy, sprzęt i urządzenia pożarnicze, a także umundurowanie i wyposażenie osobiste strażaków, zestawy do ćwiczeń sportowych, sprzęt łączności etc.

Jak zwykle mogliśmy liczyć na gościnność i urozmaicony program wizyty.

Niemieccy strażacy postanowili także wspomnieć dwie ważne postacie ostrowskiego pożarnictwa, którzy w roku 2019 odeszli z naszych szeregów, a mianowicie byłego komendanta i prezesa Dh mjr Tadeusza Cyferta oraz prezesa Dh Krzysztofa Paprockiego.

Skład delegacji:

1) Karol Cieluch – kierownik delegacji

2) Roman Bladziak

3) Sławomir Bunk

4) Miłosz Kaczmarek

5) Jerzy Kwiasowski

6) Andrzej Morta

7) Marcin Rosik

8) Zbigniew Szarejko

Szef delegacji Karol Cieluch – członek Zarządu Koła Nr 18 Związku Emerytów Pożarnictwa w Ostrowie Wielkopolskim, z odpowiedzialnej funkcji wywiązał się bardzo dobrze.
A.M.s

Read more >

Zmarł mgr poż. w st. spocz Tadeusz Cyfert

Komunikat

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku w wieku 92 lat zmarł ś.p. mjr poż. Tadeusz Cyfert (urodzony 1 marca 1927 roku) – Komendant Miejski Straży Pożarnych w Ostrowie Wielkopolskim w latach 1958-1961 oraz Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Ostrowie Wielkopolskim w latach 1975-1981. Od wczesnych swoich lat związany był z pożarnictwem ochotniczym i zawodowym. W ochotniczym pożarnictwie działał czynnie ponad 75 lat. Od 2001 do 2016 roku pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie został Prezesem Honorowym tejże jednostki. W latach 60 i 70-tych ubiegłego wieku współorganizator powstania w ostrowskich zakładach pracy jednostek ochotniczych straży pożarnej. Współzałożyciel Izby Pamięci o tematyce strażackiej dotyczącej przede wszystkim miasta Ostrowa Wielkopolskiego, mieszczącej się w remizie ostrowskiej OSP przy ul. Staszica. Był w gronie osób, które przyczyniły się do tego, że ostrowska OSP otrzymała sztandar, a budynek jej remizy ozdobiła figura św. Floriana – ufundowana przez Druha majora Tadeusza Cyferta.

Posiadał wiele odznaczeń i wyróżnień, do których należą m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego, Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także otrzymany w roku 2017 medal Republiki Ostrowskiej.

Major Tadeusz Cyfert w naszej pamięci zapamiętany zostanie jako oficer o dużym doświadczeniu zawodowym i niezwykle bogatej wiedzy na temat historii ostrowskiego pożarnictwa, a także wielki społecznik i pasjonat bez reszty oddany straży pożarnej. A nade wszystko jako bardzo serdeczny oraz życzliwy kolega i przyjaciel na którego zawsze można było liczyć.

Opr. A.M; R.M.

Jednocześnie informujemy, że Msza Święta zostanie odprawiona 23 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie ll00 w Parafii pw. Św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Paderewskiego, po czym nastąpi złożenie ciała do grobu na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego.

Read more >

Wojewódzki Zjazd Delegatów Oddziału Wielkopolskiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Komunikat

W dniu 9 kwietnia 2019 r. w hotelu IKAR w Poznaniu odbył się VI Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP woj. wielkopolskiego. Koło Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim, na Zjeździe reprezentowali: Ryszard Frątczak, Mirosław Zajączkowski oraz Grażyna Bielska. Podczas Zjazdu dokonano podsumowania działalności Stowarzyszenia za ostatnią 4-letnią kadencję w latach 2015-2018 oraz wybrano nowe władze na kolejną kadencję (2019-2022), których skład przedstawia się następująco:

Zarząd Wojewódzki

Lp. Funkcja w Zarządzie Imię i nazwisko Koło
1. Prezes Marian Puziak Poznań
2. Wiceprezes Ryszard Frątczak Ostrów Wlkp.
3. Wiceprezes Ryszard Urbański Trzcianka
4. Sekretarz Władysław Kaczmarek Poznań
5. Skarbnik Mirosława Miętkiewska Poznań
6. Członek Andrzej Kacprzak Złotów
7. Członek Kazimierz