KONTAKT

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
Koło Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 21
e-mail: emerytpspostrow@gmail.com