HARMONOGRAM

Plan  działania  Zarządu  Koła  Nr  18
Związku  Emerytów  i  Rencistów  Pożarnictwa  RP
w  Ostrowie  Wielkopolskim na  rok  2020

Lp.
Rodzaj  przedsięwzięcia

Termin

Miejsce
1.
Otwarte posiedzenia
Zarządu Koła Nr 18
pierwszy piątek miesiąca
godz. 16:00
KP PSP – Batorego 21 lub sala OSP – Staszica 1
2.
XII  Wieczorek Karnawałowy Mundurowych i Przyjaciół
22 luty (sobota) godz. 19:00
Parczew Sala Wiejska
3.
  Walne zebranie sprawozdawcze członków Koła Nr 18 ZEiRP RP
24 luty (poniedziałek) godz. 13:00
  Parczew Sala Wiejska
4.
Współpraca międzynarodowa ze strażakami z Welver (Niemcy) – wyjazd łączonej delegacji strażaków i emerytów KP PSP Ostrów Wlkp.
16 – 19 kwietnia Welver, powiat Soest,
odwołano, koronawirus
5. „Dzień Strażaka” oraz spotkanie integracyjne wspólnie z KP PSP 16 maja – sobota Ostrów Wlkp.
odwołano, koronawirus
6.Odwiedziny seniorów z Koła Emerytów Nr 18 czerwiec  oraz grudzień
7.
Autokarowa 7-dniowa wycieczka edukacyjno – integracyjno -turystyczno – krajoznawcza „Z wizytą u Kanta”
15 – 21 czerwca Chełmno – Grudziądz – Obwód Kaliningradzki (Rosja) – Elbląg – Frombork – Malbork – Golub Dobrzyń.
odwołano, koronawirus
8.
Współudział w organizacji wizyty strażaków z Welver – Niemcy
wrzesień   Powiat Ostrowski
odwołano, koronawirus
9.
Udział w XI Powiatowych Zawodach Wędkarskich

wrzesień


  Gmina Sośnie
10.
Spotkanie integracyjne „Pożegnanie Lata”

wrzesień

  Stanica Harcerska – Piaski
11.
V Powiatowe Zaduszki Strażackie

listopad
godz.

Wielowieś – kościół p.w. Św. Wawrzyńca
12.
Spotkanie opłatkowo – noworoczne
grudzień
(środa) 13:00

Plan działania na rok 2020 ustalono na posiedzeniu Zarządu Koła Nr 18 w dniu 10 stycznia 2020 roku, a następnie zatwierdzono na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Koła Nr 18 w dniu 24 lutego 2020 roku w Parczewie.

AM/MZ