HARMONOGRAM

Plan  działania  Zarządu  Koła  Nr  18
Związku  Emerytów  i  Rencistów  Pożarnictwa  RP
w  Ostrowie  Wielkopolskim na  rok  2023

Lp. Rodzaj  przedsięwzięcia Termin Miejsce
1. Otwarte posiedzenia władz Koła Nr 18
1. piątek miesiąca godz. 16:00 KP PSP – Batorego 21, sala OSP – Staszica 1
2.Opiniowanie wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów PSP wg potrzeb
3. Aktualizacja Strażackiej Księgi Pamięcicały rok
4.XV Wieczorek Karnawałowy Mundurowych i Przyjaciół 28 stycznia 2023 Parczew – sala wiejska
5. „Dzień Strażaka” oraz spotkanie integracyjne maj
6.II Turniej Strzelecki kół emerytów PSPczerwiec
7. Wycieczka autokarowaczerwiec
8. Współpraca ze strażakami z Welver – Niemcy wrzesień  
9.XX Powiatowe Zawody Sikawek Konnych lipiec
Topola Mała
10.Spotkanie integracyjne „Pożegnanie Lata” wrzesień
11.VII Powiatowe Zaduszki Strażackie listopad kościół p.w. NMP Królowej Polski
12. Spotkanie opłatkowo – noworoczne grudzień

Udział w uroczystościach patriotycznych: Rocznicy wyzwolenia miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Wojska Polskiego, Rocznicy wybuchu II wojny światowej, Narodowego Święta Niepodległości, Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Plan działania na rok 2023 zatwierdzono na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła Nr 18 w dniu 30 stycznia 2023 roku w Parczewie.

AM/MZ