Odwiedziny seniorów

Posted

Przedstawiciele Zarządu Koła Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wielkopolskim odwiedzili seniorów emerytów, które stały się już coroczną tradycją w działalności Zarządu tut. Koła. Odwiedziny, które przeważnie odbywają się dwa razy w roku (latem oraz przed świętami Bożego Narodzenia) obejmują głównie osoby, które ze względu na wiek, jak i z przyczyn zdrowotnych nie mogą same aktywnie uczestniczyć w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd Koła. W lipcu […]