Wielkopolskie Zawody Strzeleckie

Komunikat

Zarząd Koła Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wielkopolskim, jako współorganizator, uprzejmie zaprasza na III Wojewódzkie Zawody w Strzelectwie Sportowym Kół Emerytów woj. wielkopolskiego, które odbędą się w sobotę 21 września 2024 roku (początek o godz. 10:00) na terenie Strzelnicy Bractwa Kurkowego w Pleszewie, ul. Sporna 20.

Szczegóły wraz z regulaminem zostaną podane do końca lipca 2024 roku.

Zgłoszenia przyjmuje Prezes Koła Nr 18 – Kol. Mirosław Zajączkowski, tel. 694 450 513.

Read more >

Obchody Dnia Strażaka 2024

Komunikat

Aktualizacja 24 maja 2024.

W sobotę 18 maja 2024 roku na terenie Komendy Powiatowej PSP przy ul. Batoreego 21 odbyły się Powiatowe Obchody DNIA STRAŻAKA. Powitania gości oraz przedstawienia okolicznościowego referatu dokonał mł. bryg. Łukasz Frątczak – Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

W uroczystości uczestniczyli: Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Wiesław Szczepański, Posłowie na Sejm RP: Pani Marlena Maląg, Pani Barbara Oliwiecka, Pan Jan Mosiński, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP – Pan st. bryg. Jacek Strużyński, Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego – Dh Krzysztof Grabowski, Radny Sejmiku Woj. Wlkp. – Pan Andrzej Pichet, Starosta Ostrowski – Pan Paweł Rajski, Przewodnicząca Rady Powiatu Ostrowskiego – Pani Maria Tomaszewska, Sekretarz Miasta Ostrowa Wlkp., Burmistrzowie i Wójtowie z powiatu ostrowskiego, Prezes ZOP ZOSP Dh Przemysław Kaźmierczak wraz z aktywem powiatowym ZOSP, Komendanci i Dyrektorzy służb powiatowych, Prezesi i Dyrektorzy instytycji i zakładów parcy, Emeryci PSP, Orstrowska Orkiestra Koncertowa pod dyrekcją kapelmistrza Mariana Sikorskiego, przedstawiciele lokalnych mediów.


Tradycyjnie już Dzień Strażaka był okazją do wręczenia wyróżniającym się strażakom odznaczeń resortowych, związkowych, wyróżnień, a także awansów na wyższe stopnie pożarnicze.


Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim z okazji 25-lecia działalności, odznaczony został brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Fotorelacja ze spotkania integracyjnego  LAGUNA – piątek, 24 maja 2024

Z okazji Dnia Strażaka serdeczne życzenia wszystkim strażakom PSP i OSP, a także weteranom zawodowego i ochotniczego pożarnictwa składa Zarząd Koła Nr 18 Związku Emerytów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wielkopolskim.

Święty FLORIAN – patron strażaków

Niech zdrowie stale sprzyja, tylko życzliwi otaczają, a problemy omijają.

Read more >

Wizyta w Welver

Komunikat

W dniach 18-21 kwietnia 2024 roku 4-osobowa delegacja Koła Nr 18 ZEiRP w Ostrowie Wlkp. przebywała z kilkudniową wizytą u niemieckiech strażaków w Welver. Stała coroczna współpraca utrzymywana jest już od ponad ćwierć wieku. W skład delegacji weszli: Prezes Zarządu Koła Nr 18 – kol. Mirosław zajączkowski, Kronikarz – Kol. Sławomir Bunk, Członek Zarządu Koła – Kol. Karol Cieluch oraz członek Koła – Kol. Roman Bladziak.
Organizatorami pobytu ostrowskich emerytów PSP w Welver byli: Kol. Thomas Schweigert oraz kol. Helmut Klauke. A w bogatym programie znalazły się między innymi: wizyta w gospodarstwie rolnym specjalizującym się w produkcji mleka, zwiedzenie prywatnego browaru i zapoznanie się z zasadami ochrony ppoż., zawody na strzelnicy, pokaz ratownictwa drogowego oraz nowej drabiny SD-30 firmy Rosenbauer w OSP FW Werl, a także wycieczka do znanego z wielu zabytków miasta Munster. Strażacy pamiętali także o osobach będących już niestety po tamtej stronie (Heniu, Ula, Gunter i Silke), a które w przeszłości od początku towarzyszli w trakcie strażackich wizyt zarówno w Niemczech, jak i Polsce.

Read more >

Wieczorek i Zebranie 2024

Komunikat

Zarząd Koła Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zorganizował w dniach 20 i 22 stycznia 2024 roku dwa przedsięwzięcia, które odbyły się w tym samym miejscu, a mianowicie na sali wiejskiej w Parczewie. Najpierw w sobotę 20 stycznia odbył sie tradycyjny coroczny XVI wieczorek karnawałowy, na którym bawiło się 60 osób przy dobrej muzyce i wspaniałym menu przygotowanym przez Panią Natalię z KGW Parczew. Następnie w poniedziałek 22 stycznia odbyło sie Walne zebranie sprawozdawcze członków Koła Nr 18. Podczas zebrania Prezes Kol. Mirosław Zajączkowski złożył sprawozdanie z działalności władz koła w roku 2023 oraz przedstawił propozycje planu pracy na rok 2024. Zarząd Koła uzyskał absolutorium za rok sprawozdawczy. Dokonano także uzupełnienia składu Zarządu Koła, a w konsekwencji również Komisji Rewizyjnej. Członkiem Zarządu, a zarazem kronikarzem został Kol. Sławomir Bunk, natomiast sekretarzem Komisji Rewizyjnej Kol. Bogdan Piosik. Obradom zebrania sprawnie przewodniczył Kol. Roman Gauza. Wśród zaproszonych gości byli: mł. bryg. Grzegorz Aleksandrzak – naczelnik wydziału kwatermistrzowsko-technicznego KP PSP Ostrów Wlkp., Dh Jakub Muszyński – prezes OSP Ostrów Wlkp., kol. Marzena Kołodziej – sekretarz Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów, a zarazem przewodnicząca Koła „Mila” PTTK Ostrów Wlkp, Dh Eugeniusz Szymankiewicz – prezes OSP i zarazem sołtys Parczewa. Jak zwykle mogliśmy liczyć na gościnność i smaczne menu z kuchni Pani Natalii, za które bardzo dziękujemy 🙂

A.M. Foto: Edmund Iwański i Sławomir Bunk.

Read more >

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA

Komunikat

ZAPROSZENIE

Na podstawie § 47 ust. 6 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Koła Nr 18 uprzejmie zaprasza wszystkich członków Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Koło Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA, które odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia 2024 roku o godzinie 16:00 w Sali Wiejskiej w Parczewie, gmina Sieroszewice.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w przypadku braku wymaganej obecności co najmniej 50 % liczby członków zwyczajnych uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków Koła w I terminie, na podstawie § 47 ust. 7 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, wyznacza się II termin Walnego Zebrania, w tym samym dniu, czyli poniedziałek 22 stycznia 2024 roku o godzinie 16:30.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Sprawozdanie Prezesa Zarządu, Skarbnika oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za okres sprawozdawczy.
  2. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
  3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu w organach władzy Koła.
  5. Przedstawienie planu zamierzeń Zarządu Koła na rok 2024.
  6. Wolne głosy i wnioski.

Serdecznie zapraszamy

Ze strażackim pozdrowieniem
Zarząd Koła Nr 18 ZEiRP RP

Read more >

Zdrowia i radości w 2024 Roku

Komunikat

Szanowne Koleżanki i Koledzy Emeryci PSP Ostrów Wlkp. !!!

Niech w 2024 Roku, zdrowie i dobrzy ludzie stale Was otaczają, pomyślność w rodzinie oraz działalności nieustannie Wam sprzyjają, natomiast wszelkie problemy i zmartwienia z daleka Was omijają.

Ż y c z ą

Zarząd i Komisja Rewizyjna Koła Nr 18 ZEiRP RP w Ostrowie Wielkopolskim

Read more >

Przedświąteczne spotkanie

Komunikat

Tradycyjnie, jak co roku, emeryci Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. zostali zaproszeni na przedświąteczne spotkanie opłatkowo-noworczone zorganizowane przez Koło Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Tegoroczne spotkanie odbyło się w lokalu Poker w Ostrowie Wlkp. na które licznie przybyci członkowie Koła Nr 18, jak i podopieczni Komendy.

Prezes Zarządu Koła Kol. Mirosław Zajączkowski powitał zebranych oraz przedstawił krótkie sprawozdanie z ciekawszych wydarzeń związanych z działalnością w roku 2023, a także najważniejsze zamierzenia Koła Nr 18 na najbliższy okres 2024 roku.

Z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. w spotkaniu uczestniczyli: bryg. Roman Matecki – zastępca komendanta powiatowego PSP oraz mł. bryg. Grzegorz Aleksandrzak – naczelnik wydziału kwatermistrzowsko-technicznego.

Spotkanie oprócz życzeń i wzajmenych rozmów było także okazją do uhonorowania kilku osób, którzy w minionym roku obchodzili okrągłe jubileusze.

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i zadowolenia w Nowym 2024 Roku

Opr. A.M. Foto: Edmund Iwański.

Read more >

Powiatowe Zaduszki Strażackie 2023

Komunikat

W piątek 17 listopada 2023 roku w kościele NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się tradycyjne coroczne „Zaduszki Strażackie„, w których uczestniczyły delegacje strażaków OSP z powiatu ostrowskiego oraz Komendy Powiatowej PSP. W tym roku uroczysta masza św. wraz z „wymieniankiami” została zorganizowana już po raz siódmy, a koncelebrowali ją: ks. kanonik Marek Kuświk – kapelan strażaków powiatu ostrowskiego, ks. kanonik Eugeniusz Lijewski – przyjaciel strażaków oraz ks. wikary Grzegorz Szczygieł z parafii NMP. W uroczystej mszy św. uczestniczyła także delegacja z Koła Nr 18 Związku Emerytów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wlkp. Po mszy św. uczestnicy tradycyjnie spotkali się na rozmowach, tym razem przy kawie i rogalu marcińskim w sali n-Klubu przy ul. Królowej Jadwigi.

AM

Read more >