Walne Zebranie Koła Nr 18

Komunikat

W poniedziałek 30 stycznia 2023 roku w Parczewie odbyło się Walne Zebranie Członków ZEiRP RP Koła Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim. Tegoroczne zebranie było podsumowaniem 4-letniej kadencji 2019-2023 i miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Przewodniczącym obrad wybrany został Kol. Roman Gauza, który przedstawił porządek i regulamin Walnego Zebrania i czuwał nad jego sprawnym przebiegiem. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres całej kadencji złożył Prezes Kol. Mirosław Zajączkowski, przedstawiając szereg działań i inicjatyw zrealizowanych przez Zarząd w minionej kadencji. Praca Zarządu została wysoko oceniona przez członków Walnego Zebrania, którzy jednogłośnie udzielili absolutorium. Ostrowskie Koło zrzesza ogółem 77 członków, w tym 75 czynnych, 1 honorowy i 1 wspierający. W ciągu 4 lat ilość członków Koła zwiększyła się o 35 %. Walne Zebranie było także okazją do wręczenia wyróżniającym się członkom odznak „Za zasługi dla ZEiRP RP”, które otrzymali: Kol. Mirosław Zajączkowski – Prezes, Kol. Marek Hadryan – Skarbnik oraz Kol. Mieczysław Maciuszczak – aktywny działacz Koła. Podczas Zebrania wspomniano i uczczono „minutą ciszy” pamięć 13 podopiecznych, którzy odeszli w minionej kadencji na „wieczną służbę”. Walne Zebranie wybrało władze Koła na kadencję 2023-2027, czyli 7-osobowy skład Zarządu, ktorego Prezesem został ponownie Kol. Mirosław Zajączkowski oraz 3-osobową Komisję Rewizyjną pod przewodnictwem Kol. Sławomira Portasiaka. Wybrano także 4 delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału Wielkopolskiego. Gratulacje i życzenia uczestnikom Walnego Zebrania przekazali zaproszeni goście, a wśród nich: Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wlkp. st. bryg. Jacek Wiśniewski, członek Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP Kol. Paweł Mularczyk, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego ZEiRP RP Kol. Ryszard Frątczak oraz członek Zarządu Oddziału Woj. Związku OSP RP w Poznaniu Dh Andrzej Frąszczak. Na zakończenie Prezes Kol. Mirosław Zajączkowski przedstawił główne kierunki działania na nową kadencję oraz harmonogram pracy na rok 2023, natomiast komisja uchwał i wniosków złożyła stosowne sprawozdanie, które zostało przyjęte przez członków Walnego Zebrania. Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes Koła zaprosił na wspólny poczęstunek.

Read more >

Spokojnych Świąt i dobrego 2023 roku

Komunikat
Spokojnych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2023 Roku

ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, SPĘDZONYCH W SERDECZNEJ ATMOSFERZE W GRONIE RODZINY I NAJBLIŻSZYCH ORAZ DUŻO RODZINNEGO CIEPŁA, RADOŚCI I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W NOWYCH 2023 ROKU,

dla emerytów i strażaków Komendy Powiatowej PSP, druhów OSP wraz z rodzinami z powiatu ostrowskiego, a także wszystkich naszych przyjaciół i sprzymierzeńców,

życzy Zarząd Koła Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wielkopolskim.

Read more >

Spotkanie opłatkowo-noworoczne

Komunikat
Senior-emeryt PSP Pan Antoni Komorowski (lat 92) wraz z Prezesem Zarządu Koła Nr 18 Mirosławem Zajączkowskim

W środę 14 grudnia 2022 roku w lokalu POKER odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne emerytów PSP podopiecznych Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim, zorganizowane przez Zarząd Koła Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wlkp. Licznie zebranych uczestników powitał Kol. Mirosław Zajączkowski – Prezes Zarządu Koła Nr 18. W trakcie spotkania jeden z najstarszych seniorów Kol. Antoni Komorowski (lat 92) otrzymał pamiątkowy medal. Natomiast pozostałych dwóch seniorów 90-latków (Jan Frąk – lat 93 oraz Teofil Spaleniak – lat 90), ze względu na stan zdrowia władze Koła odwiedziły w domu, wręczając Im również pamiątkowe medale wraz z upominkami i życzeniami świątecznymi. W imieniu Komendanta Powiatowego PSP życzenia ostrowskim emerytom przekazały Panie: mł. asp. Dorota Reterska oraz st. str. Magdalena Kurp. Na spotkaniu obecna była także nasza członki wspierająca Kol. Marzena Kołodziej reprezentująca Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Ostrowie Wielkopolskim. Przedświąteczne spotkanie jak zawsze upłynęło w przyjacielskiej serdecznej atmosferze i było okazją do wielu wspomnień o dawnych sprawach zawodowych, jak i porozmawiania o zagadnieniach bieżących. Następne spotkanie to już rok 2023, a będzie nim Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła Nr 18 naszego Związku, które odbędzie się prawdopodobnie pod koniec stycznia.

A.M.

Jan Frąk (lat 93) i Prezes Zarządu Koła Nr 18 – Kol. Mirosław Zajączkowski
Odwiedziny delegacji Koła Nr 18 w domu Pana Jana Frąka w Tarchałach Wielkich.

Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2023 Roku.

Read more >

Zaproszenie na opłatek

Komunikat

Zarząd Koła Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wraz z Komendą Powiatową PSP w Ostrowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają wszystkich emerytów i podopiecznych KP PSP na spotkanie opłatkowo-noworoczne, które odbędzie się 14 grudnia 2022 roku (środa) o godz. 13:00 w lokalu POKER przy aleji Powstańców Wielkopolskich 4 w Ostrowie Wielkopolskim.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu w terminie do dnia 10 grudnia 2022 do Prezesa Zarządu Koła Nr 18 – tel. 694 450 513.

W trakcie spotkanie podsumujemy mijający rok oraz nakreślimy najważniejsze zadania planowane przez Zarząd Koła na rok 2023. Już dziś informujemy, że XV WIECZOREK KARNAWAŁOWY planowany jest na dzień 28 stycznia 2023 roku – sobota w Parczewie, natomiast na poniedziałek 30 stycznia 2023 roku zaplanowane zostało Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła Nr 18 naszego Związku również w Parczewie.

Wszystkim członkom Związku Emerytów Pożarnictwa przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich na rok 2023.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! Zarząd Koła Nr 18 ZEiRP RP.

Read more >

Wieczorek Andrzejkowy

Komunikat

Z pewnym wyprzedzeniem w sobotę 19 listopada 2022 roku w lokalu POKER przy Al. Powstańców Wlkp. w Ostrowie Wielkopolskim odbył się Wieczorek Andrzejkowy zorganizowany przez Zarząd Koła Nr 18 Związku Emerytów Pożarnictwa w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystego otwarcia i powitania gości dokonał Kol. Mirosław Zajączkowski – Prezes Zarządu Koła Nr 18. Na wieczorku bawiły się ogółem 42 osoby z Koła Emerytów wraz z Przyjaciółmi. Uczestnicy byli zadowoleni ze zorganizowanej imprezy i jednocześnie wielu dopytywało o następne tego typu przedsięwzięcie. Z odpowiedzią pośpieszył niestrudzony Prezes Mirosław, który oznajmił o zamiarze zorganizowania tradycyjnego corocznego 15. Wieczorku Karnawałowego w sobotę 28 stycznia 2023 roku w sali wiejskiej w Parczewie, gmina Sieroszewice. Przypominamy, że z uwagi na Covid-19 odwołane zostały wieczorki w karnawale w roku 2021 i 2022. Natomiast we wrześniu 2022 został przez Koło Emerytów zorganizowany kameralny wieczorek również w lokalu POKER.

Serdecznie zapraszamy na wieczorek karnawałowy 2023. Szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie.

Read more >

VI Powiatowe Zaduszki Strażackie

Komunikat

W czwartek 3 listopada 2022 roku w Kościele p.w. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się VI Powiatowe Zaduszki Strażackie. W uroczystej mszy św. udział wzięły poczty sztandarowe i delegacje strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim, Koła Nr 18 Związku Emerytów Pożarnictwa, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP oraz druhów OSP z gmin na terenie powiatu ostrowskiego.

Mszę św. w intencji zmarłych strażaków celebrowali: ks. kanonik mgr Piotr Kuświk – kapelan strażaków powiatu ostrowskiego zarazam diecezjalny duszpasterz strażaków, ks. prałat dr Zbigniew Cieślak – proboszcz parafi p.w. NMP Królowej Polski oraz ks. kanonik mgr Eugeniusz Lijewski – przyjaciel strażaków. Podczas mszy odbyły się tzw. „Wymienianki” w intencji strażaków, którzy odeszli na „wieczną służbę” do Św. Floriana. Z grona strażaków emerytów PSP w roku 2022 pożegnaliśmy: w lutym śp. Jerzego Ciesielskiego (lat 82), w sierpniu śp. Bogdana Demela (lat 64), we wrześniu śp. Kazimierza Bijaka (lat 93). Niech spoczywają w pokoju wraz z innymi strażakami PSP i OSP, którzy Ich poprzedzili. Po uroczystej mszy św. odbyło się tradycyjne spotkanie uczestników przy stole w salkach obok kościoła NMP Królowej Polski przy ul. Królowej Jadwigi 7.

Read more >

Zaległy Wieczorek

Komunikat

Z inicjatywy Prezesa Zarządu Koła Nr 18 Związku Emerytów Pożarnictwa w Ostrowie Wlkp., Kol. Mirosława Zajączkowskiego w piątek 23 września 2022 roku w ostrowskim lokalu POKER odbył się wieczorek, w którym uczestniczyły rodziny emerytów PSP z Koła Nr 18 oraz ich przyjaciele. Wrześniowy wieczorek na który przybyło 50 osób zorganizowano, gdyż była wola wspólnego integracyjnego spotkania się. Potrzeba taka zaistniała zwłaszcza po tym jak „koronawirusy” (a przede wszystkim związane z nimi zakazy i obostrzenia) pokrzyżowały plany zorganizowania wieczorków karnawałowych na początku 2021 oraz 2022 roku. Ponieważ atmosfera była bardzo przyjemna i wszyscy dobrze się bawili, dlatego Prezes Koła wykorzystał ten moment i oznajmił, że czas nadrobić trochę zaległości i następny kameralny wieczorek zaplanował już na 19 listopada 2022 również w lokalu POKER. Jednocześnie cały czas mamy nadzieję, że w roku 2023 uda się wreszcie po 3 latach przerwy zorganizować kolejny strażacki wieczorek tradycyjnie w okresie karnawału.

Opr. A.M. Foto: M.Z.

Read more >

Wycieczka 3-dniowa „Dolny Śląsk”

Komunikat

Serdecznie zapraszamy na 3-dniową autokarową wycieczkę pod tytułem „Szlakiem Bolka” po niezwykle malowniczych miejscach Dolnego Śląska z wieloma ciekawymi atrakcjami.

ŚWIADCZENIA:

 • Przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, barek, DVD)
 • Zakwaterowanie: 2 x nocleg – Karpacz (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami)
 • Wyżywienie: 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja,
 • Pilot – przewodnik
 • Bilety wstępu*
 • Ubezpieczenie: Polska-NNW- Ergohestia – 10 tys.zł

Termin: 14, 15, 16 października 2022 (piątek, sobota, niedziela).

W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:

1 dzień

 • Świdnica: kościół św. Stanisława i Wacława z najwyższą wieżą na Dolnym Śląsku, spacer po Rynku,
 • Bolków (gotycki zamek z oryginalną wieżą*),
 • Topacz – muzeum motoryzacji,
 • Karpacz: zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień

 • Śniadanie
 • Świeradów Zdrój spacer po uzdrowisku, dla chętnych wejście na wieże widokową*),
 • Zamek Gryf
 • Lwówek Śląski (Ratusz, Brama Bolesławiecka i Lubańska, dawne mury obronne, Degustacja piwa w browarze, Komandoria Joannitów,  Kościół Wniebowzięcia NMP)
 • Powrót do hotelu,
 • Obiadokolacja,
 • Nocleg.

3 dzień

 • Śniadanie
 • Wyjazd i zwiedzanie: Karpacz (Świątynia Wang, skocznia Orlinek),
 • Cieplice Zdrój (Pałac Schaffgotschów, park zdrojowy),
 • Jelenia Góra (Rynek, kościół Łaski),
 • Wiesciszowice (kolorowe jeziorka),
 • Powrót do miejsca wyjazdu około godz. 21:00.

Wycieczka planowana na minimum 40 osób.  Koszt wycieczki 750 zł od osoby.

Dopłata do bankietu z muzyką –  70 zł  w godz. 20.00 – 24.00.

Zgłoszenia przyjmuje: Mirosław Zajączkowski – Prezes Zarządu Koła Nr 18 Związku Emerytów Pożarnictwa w Ostrowie Wielkopolskim w terminie do dnia 30 września 2022 roku.

e-mail: mirzaj50@wp.pl

telefon: 694 450 513

Opr. M.Z. / A.M.

Read more >