Spotkanie okolicznościowe

W dniu 26 czerwca 2020 roku delegacja Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Koło Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyła w okolicznościowym spotkaniu związanym z zakończeniem czynnej zawodowej służby pożarniczej przez kol. bryg. Marka Góreckiego. Spotkanie odbyło się w miejscowości Pępowo, powiat gostyński. Kol. Marek Górecki służbę pożarniczą rozpoczął w listopadzie 1992 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Rejonowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Realizował zadania na wielu stanowiskach pracy w ostrowskiej komendzie, a także przez pewien okres w ówczesnej Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kaliszu w wydziale finansowym. Od sierpnia 2003 do przejścia na emeryturę w lutym 2020 roku pełnił funkcję głównego księgowego w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Życzenia w imieniu emerytów PSP wraz z upominkiem przekazał Prezes Zarządu Koła Nr 18 – kol. Mirosław Zajączkowski. Warto wspomnieć, że kol. Marek Górecki z chwilą przejścia na emeryturę został członkiem Związku Emerytów PSP – Koło Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim. Kol. Markowi oraz małżonce Patrycji serdecznie dziękujemy za zorganizowanie miłego spotkania oraz życzymy dużo zdrowia, spokoju i życzliwości oraz realizacji wielu osobistych planów i zamierzeń.