Wieczorek i Zebranie 2024

Zarząd Koła Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zorganizował w dniach 20 i 22 stycznia 2024 roku dwa przedsięwzięcia, które odbyły się w tym samym miejscu, a mianowicie na sali wiejskiej w Parczewie. Najpierw w sobotę 20 stycznia odbył sie tradycyjny coroczny XVI wieczorek karnawałowy, na którym bawiło się 60 osób przy dobrej muzyce i wspaniałym menu przygotowanym przez Panią Natalię z KGW Parczew. Następnie w poniedziałek 22 stycznia odbyło sie Walne zebranie sprawozdawcze członków Koła Nr 18. Podczas zebrania Prezes Kol. Mirosław Zajączkowski złożył sprawozdanie z działalności władz koła w roku 2023 oraz przedstawił propozycje planu pracy na rok 2024. Zarząd Koła uzyskał absolutorium za rok sprawozdawczy. Dokonano także uzupełnienia składu Zarządu Koła, a w konsekwencji również Komisji Rewizyjnej. Członkiem Zarządu, a zarazem kronikarzem został Kol. Sławomir Bunk, natomiast sekretarzem Komisji Rewizyjnej Kol. Bogdan Piosik. Obradom zebrania sprawnie przewodniczył Kol. Roman Gauza. Wśród zaproszonych gości byli: mł. bryg. Grzegorz Aleksandrzak – naczelnik wydziału kwatermistrzowsko-technicznego KP PSP Ostrów Wlkp., Dh Jakub Muszyński – prezes OSP Ostrów Wlkp., kol. Marzena Kołodziej – sekretarz Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów, a zarazem przewodnicząca Koła „Mila” PTTK Ostrów Wlkp, Dh Eugeniusz Szymankiewicz – prezes OSP i zarazem sołtys Parczewa. Jak zwykle mogliśmy liczyć na gościnność i smaczne menu z kuchni Pani Natalii, za które bardzo dziękujemy 🙂

A.M. Foto: Edmund Iwański i Sławomir Bunk.