WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA

ZAPROSZENIE

Na podstawie § 47 ust. 6 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Koła Nr 18 uprzejmie zaprasza wszystkich członków Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Koło Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA, które odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia 2024 roku o godzinie 16:00 w Sali Wiejskiej w Parczewie, gmina Sieroszewice.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w przypadku braku wymaganej obecności co najmniej 50 % liczby członków zwyczajnych uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków Koła w I terminie, na podstawie § 47 ust. 7 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, wyznacza się II termin Walnego Zebrania, w tym samym dniu, czyli poniedziałek 22 stycznia 2024 roku o godzinie 16:30.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Sprawozdanie Prezesa Zarządu, Skarbnika oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za okres sprawozdawczy.
  2. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
  3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu w organach władzy Koła.
  5. Przedstawienie planu zamierzeń Zarządu Koła na rok 2024.
  6. Wolne głosy i wnioski.

Serdecznie zapraszamy

Ze strażackim pozdrowieniem
Zarząd Koła Nr 18 ZEiRP RP