Zdrowia i radości w 2024 Roku

Posted

Szanowne Koleżanki i Koledzy Emeryci PSP Ostrów Wlkp. !!! Niech w 2024 Roku, zdrowie i dobrzy ludzie stale Was otaczają, pomyślność w rodzinie oraz działalności nieustannie Wam sprzyjają, natomiast wszelkie problemy i zmartwienia z daleka Was omijają. Ż y c z ą Zarząd i Komisja Rewizyjna Koła Nr 18 ZEiRP RP w Ostrowie Wielkopolskim

Przedświąteczne spotkanie

Posted

Tradycyjnie, jak co roku, emeryci Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. zostali zaproszeni na przedświąteczne spotkanie opłatkowo-noworczone zorganizowane przez Koło Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Tegoroczne spotkanie odbyło się w lokalu Poker w Ostrowie Wlkp. na które licznie przybyci członkowie Koła Nr 18, jak i podopieczni Komendy. Prezes Zarządu Koła Kol. Mirosław Zajączkowski powitał zebranych oraz przedstawił krótkie sprawozdanie z ciekawszych wydarzeń związanych z działalnością w roku […]