Strażacy i emeryci PSP na Ukrainie

W dniach 24-30 czerwca 2019 roku odbyła się wycieczka edukacyjno – integracyjno -krajoznawcza, której głównym pomysłodawcą, organizatorem i kierownikiem był Kol. Mirosław Zajączkowski – Prezes Zarządu Koła Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wielkopolskim. W wycieczce uczestniczyli głównie emeryci i strażacy PSP z Ostrowa Wlkp., a także kół emerytów pożarnictwa z sąsiednich komend PSP.
W drodze na Ukrainę była okazja do zwiedzenia Lublina wraz z jego urokliwymi zabytkami, a następnie w ramach 7-dniowej podróży po terenach zachodniej Ukrainy uczestnicy mieli okazję zwiedzić i zapoznać się między innymi z następującymi atrakcjami:
Lwów (muzeum kawy, opera, browar, szkoła pożarnicza, cmentarz Orląt Polskich),
Zamek w Olesku,
Poczajów (ukraińska Częstochowa),
Krzemieniec, Zbaraż, Chocim,
Kamieniec Podolski (oddział straży pożarnej),
Rejs po Dniestrze,s
Żółkiew.
Uczestnicy podkreślali bardzo dobrą organizację wycieczki, której program umożliwił poznanie wielu ciekawych miejsc u naszych wschodnich sąsiadów, a także wzbogaconą wątkami strażackimi i innymi atrakcjami.
MZ/AM