Odwiedziny seniorów

Przedstawiciele Zarządu Koła Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wielkopolskim odwiedzili seniorów emerytów, które stały się już coroczną tradycją w działalności Zarządu tut. Koła.

Odwiedziny, które przeważnie odbywają się dwa razy w roku (latem oraz przed świętami Bożego Narodzenia) obejmują głównie osoby, które ze względu na wiek, jak i z przyczyn zdrowotnych nie mogą same aktywnie uczestniczyć w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd Koła.

W lipcu 2019 roku z taką wizytą przedstawiciele Zarządu byli u 4 zacnych seniorów: Pani Wandy Mrozińskiej (I. 93), Pana Jana Grześkowiaka (I. 94) oraz dwóch tegorocznych 90-latków: Pana Kazimierza Bijaka i Jana Frąka.

Spotkania z seniorami są zawsze miłą chwilą do wielu strażackich wspomnień w gronie kolegów strażaków i najbliższych. To także okazja do wręczenia upominków (jakże bardzo przydatnych w pokonywaniu trudności dnia codziennego) oraz złożenia życzeń nieprzemijającego zdrowia i umówienia się na kolejne strażackie odwiedziny.
A.M.