Walne zebranie w innym terminie

Zarząd Koła Nr 18 uprzejmie informuje, że z powodu sytuacji pandemicznej oraz obowiązujących ograniczeń i obostrzeń, zaplanowane pierwotnie na dzień 31 stycznia 2022 roku, Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wielkopolskim, zostaje przesunięte na inny termin.

O nowym terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego, Zarząd Koła Nr 18 poinformuje wszystkich członków z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ze strażackimi pozdrowieniami w imieniu Zarządu Koła Nr 18:

Mirosław Zajączkowski – Prezes