Przedświąteczne spotkanie

Tradycyjnie, jak co roku, emeryci Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. zostali zaproszeni na przedświąteczne spotkanie opłatkowo-noworczone zorganizowane przez Koło Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Tegoroczne spotkanie odbyło się w lokalu Poker w Ostrowie Wlkp. na które licznie przybyci członkowie Koła Nr 18, jak i podopieczni Komendy.

Prezes Zarządu Koła Kol. Mirosław Zajączkowski powitał zebranych oraz przedstawił krótkie sprawozdanie z ciekawszych wydarzeń związanych z działalnością w roku 2023, a także najważniejsze zamierzenia Koła Nr 18 na najbliższy okres 2024 roku.

Z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. w spotkaniu uczestniczyli: bryg. Roman Matecki – zastępca komendanta powiatowego PSP oraz mł. bryg. Grzegorz Aleksandrzak – naczelnik wydziału kwatermistrzowsko-technicznego.

Spotkanie oprócz życzeń i wzajmenych rozmów było także okazją do uhonorowania kilku osób, którzy w minionym roku obchodzili okrągłe jubileusze.

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i zadowolenia w Nowym 2024 Roku

Opr. A.M. Foto: Edmund Iwański.