Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła Nr 18

W dniu 24 lutego 2020 roku w sali wiejskiej w Parczewie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Koła Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim. Sprawozdanie z działalności złożył Prezes Zarządu Koła – Kol. Mirosław Zajączkowski, który scharakteryzował zadania zrealizowane z bogatego planu pracy Koła w roku 2019 oraz przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia planowane na rok 2020. Ostrowskie Koło liczy łącznie 60 członków, w tym 56 zwyczajnych i 4 honorowych. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Kol. Sławomir Portasiak, wnioskując jednocześnie o udzielenie Zarządowi Koła absolutorium za rok sprawozdawczy, Walne zebranie członków Koła udzieliło Zarządowi absolutorium jednogłośnie. Podczas zebrania któremu przewodniczył Kol. Roman Gauza, dwóch zasłużonych kolegów naszego Koła zostało wyróżnionych odznaką „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”, a mianowicie: Kol. Edmund Iwański oraz Kol. Sławomir Mencel. Odznaki wręczyli Kol. Paweł Mularczyk – członek Zarządu Głównego ZEiRP oraz Kol. Ryszard Frątczak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu. Życzenia w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim oraz załogi Komendy przekazał mł. bryg. Roman Matecki – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP. W dyskusji głos zabrał m.in. Kol. Tadeusz Łapiński, który przedstawił inicjatywę opracowania kroniki zasłużonych strażaków emerytów PSP z ostrowskiej Komendy. Walne zebranie odbyło się w poniedziałek, tradycyjnie po sobotnim wieczorku karnawałowym, który w tym roku Zarząd Koła zorganizował już po raz 12-y z pomocą Koła Gospodyń Wiejskich oraz Sołtysa w Parczewie, za którą serdecznie dziękujemy.

A.M.