Obchody Dnia Strażaka 2024

Aktualizacja 24 maja 2024.

W sobotę 18 maja 2024 roku na terenie Komendy Powiatowej PSP przy ul. Batoreego 21 odbyły się Powiatowe Obchody DNIA STRAŻAKA. Powitania gości oraz przedstawienia okolicznościowego referatu dokonał mł. bryg. Łukasz Frątczak – Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

W uroczystości uczestniczyli: Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Wiesław Szczepański, Posłowie na Sejm RP: Pani Marlena Maląg, Pani Barbara Oliwiecka, Pan Jan Mosiński, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP – Pan st. bryg. Jacek Strużyński, Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego – Dh Krzysztof Grabowski, Radny Sejmiku Woj. Wlkp. – Pan Andrzej Pichet, Starosta Ostrowski – Pan Paweł Rajski, Przewodnicząca Rady Powiatu Ostrowskiego – Pani Maria Tomaszewska, Sekretarz Miasta Ostrowa Wlkp., Burmistrzowie i Wójtowie z powiatu ostrowskiego, Prezes ZOP ZOSP Dh Przemysław Kaźmierczak wraz z aktywem powiatowym ZOSP, Komendanci i Dyrektorzy służb powiatowych, Prezesi i Dyrektorzy instytycji i zakładów parcy, Emeryci PSP, Orstrowska Orkiestra Koncertowa pod dyrekcją kapelmistrza Mariana Sikorskiego, przedstawiciele lokalnych mediów.


Tradycyjnie już Dzień Strażaka był okazją do wręczenia wyróżniającym się strażakom odznaczeń resortowych, związkowych, wyróżnień, a także awansów na wyższe stopnie pożarnicze.


Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim z okazji 25-lecia działalności, odznaczony został brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Fotorelacja ze spotkania integracyjnego  LAGUNA – piątek, 24 maja 2024

Z okazji Dnia Strażaka serdeczne życzenia wszystkim strażakom PSP i OSP, a także weteranom zawodowego i ochotniczego pożarnictwa składa Zarząd Koła Nr 18 Związku Emerytów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wielkopolskim.

Święty FLORIAN – patron strażaków

Niech zdrowie stale sprzyja, tylko życzliwi otaczają, a problemy omijają.