Zdrowia i radości w 2024 Roku

Szanowne Koleżanki i Koledzy Emeryci PSP Ostrów Wlkp. !!!

Niech w 2024 Roku, zdrowie i dobrzy ludzie stale Was otaczają, pomyślność w rodzinie oraz działalności nieustannie Wam sprzyjają, natomiast wszelkie problemy i zmartwienia z daleka Was omijają.

Ż y c z ą

Zarząd i Komisja Rewizyjna Koła Nr 18 ZEiRP RP w Ostrowie Wielkopolskim