Zjazd Wojewódzki Emerytów PSP

W czwartek 27 kwietnia 2023 r. na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Biedrusku koło Poznania odbył się VIII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP.

Przewodniczący obrad Zjazdu Wojewódzkiego Delegatów – Kol. Ryszard Frątczak

Ostrowskie Koło Nr 18 reprezentował dotychczasowy wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego Kol. Ryszard Frątczak oraz 4 delegatów: Mirosław Zajączkowski – prezes, Marek Hadryan – skarbnik, Marek Kolenda – kronikarz oraz Sławomir Mencel – członek Koła.

Podczas Zjazdu, którego przewodniczącym był kolega Ryszard Frątczak dokonano oceny działalności podczas minionej 4-letniej kadencji oraz nakreślono plany działania na najbliższe lata. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału przedstawił wiceprezes Kol. Ryszard Urbański.
Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi za kadencję 2019-2023.

Delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w ilości 12 osób, wsród których jest 2 przedstawicieli z ostrowskiego Koła Nr 18. Kol. Marek Hadryan został skarbnikiem, natomiast Kol. Mirosław Zajączkowski członkiem Zarządu Wojewódzkiego. Ponadto Kol. Marek Hadryan został wybrany jako delegat na Zjazd Krajowy.

Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu w dniu zjazdu ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes : MIROSŁAWA MIĘTKIEWSKA – Poznań
 2. Wiceprezes : Ryszard Urbański – Trzcianka
 3. Wiceprezes : Hieronim Schwarz – Kościan
 4. Sekretarz : Paweł Mularczyk – Kalisz
 5. Skarbnik : Marek Hadryan – Ostrów Wlkp.
 6. Członek : Andrzej Kacprzak – Złotów
 7. Członek : Julian Kaleta – Kalisz
 8. Członek : Kazimierz Kucierski – Poznań
 9. Członek : Marek Mijalski – Konin
 10. Członek : Paweł Rogodziński – Turek
 11. Członek : Janusz Wójcik – Poznań
 12. Członek : Mirosław Zajączkowski – Ostrów Wlkp.
Kol. Prezes Mirosława Miętkiewska wraz z delegatami Zjazdu Wojewódzkiego

Wybrana w czasie Zjazdu Wojewódzka Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 1. Przewodniczący – Zbigniew Musiał (Piła)
 2. V-ce Przewodniczący – Radosław Marek (Kalisz)
 3. Sekretarz – Dariusz Pawełczyk (Szamotuły)
 4. Członek – Zygmunt Antoszewski (Trzcianka)
 5. Członek – Bogusław Godlewski (Piła)
Delegacja Koła Nr 18 – od lewej: Marek Hadryan, Mirosław Zajączkowski, Ryszard Frątczak, Sławomir Mencel, Marek Kolenda

Delegatami na Zjazd Krajowy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa zostali wybrani:

 1. Mirosława Miętkiewska – Poznań
 2. Ryszard Urbański – Trzcianika
 3. Hieronim Schwarz – Kościan
 4. Paweł Mularczyk – Kalisz
 5. Marek Hadryan – Ostrów Wlkp.
 6. Julian Kaleta – Kalisz

Po zakończonych wyborach odbyła się dyskusja związana z bieżącą działalnością oraz z funduszem socjalnym. Szczegółowych informacji i odpowiedzi na pytania delegatów udzielali st. asp. Karolina Śpikowska – z-ca naczelnika wydziału kadr i mł. asp. Marcin Rybarczyk – insp. ds. funduszu socjalnego KW PSP w Poznaniu.

Ryszard Urbański – viceprezes, Mirosława Miętkiewska – prezes, st. asp. Karolina Śpikowska, mł. asp. Marcin Rybarczyk.

Zjazd przyjął uchwały i zatwierdził protokoły przedstawione przez Komisje Uchwał i Wniosków.

Nowo wybrana Kol. Prezes Mirosława Miętkiewska zamykając obrady Zjazdu, podziękowała wszystkim uczestnikom za przybycie i zaprosiła na wspólny obiad.

Opr. A.M. na podstawie info P.M. Foto: Marek Kolenda.