Spotkanie opłatkowo-noworoczne

Senior-emeryt PSP Pan Antoni Komorowski (lat 92) wraz z Prezesem Zarządu Koła Nr 18 Mirosławem Zajączkowskim

W środę 14 grudnia 2022 roku w lokalu POKER odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne emerytów PSP podopiecznych Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim, zorganizowane przez Zarząd Koła Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wlkp. Licznie zebranych uczestników powitał Kol. Mirosław Zajączkowski – Prezes Zarządu Koła Nr 18. W trakcie spotkania jeden z najstarszych seniorów Kol. Antoni Komorowski (lat 92) otrzymał pamiątkowy medal. Natomiast pozostałych dwóch seniorów 90-latków (Jan Frąk – lat 93 oraz Teofil Spaleniak – lat 90), ze względu na stan zdrowia władze Koła odwiedziły w domu, wręczając Im również pamiątkowe medale wraz z upominkami i życzeniami świątecznymi. W imieniu Komendanta Powiatowego PSP życzenia ostrowskim emerytom przekazały Panie: mł. asp. Dorota Reterska oraz st. str. Magdalena Kurp. Na spotkaniu obecna była także nasza członki wspierająca Kol. Marzena Kołodziej reprezentująca Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Ostrowie Wielkopolskim. Przedświąteczne spotkanie jak zawsze upłynęło w przyjacielskiej serdecznej atmosferze i było okazją do wielu wspomnień o dawnych sprawach zawodowych, jak i porozmawiania o zagadnieniach bieżących. Następne spotkanie to już rok 2023, a będzie nim Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła Nr 18 naszego Związku, które odbędzie się prawdopodobnie pod koniec stycznia.

A.M.

Jan Frąk (lat 93) i Prezes Zarządu Koła Nr 18 – Kol. Mirosław Zajączkowski
Odwiedziny delegacji Koła Nr 18 w domu Pana Jana Frąka w Tarchałach Wielkich.

Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2023 Roku.