Zebranie sprawozdawcze Koła Nr 18

e Koła Nr 18 podczas zebrania sprawozdawczego – 18.03.2022

W dniu 18 marca 2022 roku w Lokalu „POKER” w Ostrowie Wielkopolskim odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas zebrania uczczono minutą ciszy pamięć osób, które opuściły nasze szeregi w roku 2021. Prezes Zarządu Koła – Kol. Mirosław Zajączkowski złożył sprawozdanie z działalności za rok 2021 oraz przedstawił plany zamierzeń na rok 2022. Wiele zadań zaplanowanych na rok 2021 niestety musiało zostać odwołanych lub odłożonych na innych termin z powodu pandemii „Covid-19” i wprowadzonych w związku z tym obostrzeń i ograniczeń. Także w roku 2022 niektóre zadania zaplanowane na I kwartał zostały odwołane z tych samych powodów, jak chociażby tradycyjny Wieczorek karnawałowy. Z wazniejszych zamierzeń zaplanowanych na ten rok wymienić należy: zamontowanie w strażnicy ostrowskiej Komendy powiatowej PSP tablicy pamiątkowej strażaków-emerytów, obchody Dnia Strażaka, powiatowe zawody sikawek konnych, spotkanie integracyjne pt. „Popularyzacja wielkopolskiego ziemniaka i gziki”, powiatowe zaduszki strażackie, uaktualnianie księgi pamięci strażaków, spotkanie opłatowo-noworoczne. Mamy nadzieję, że większość zaplanowych przedsięwzięć uda nam się zrealizować. Ostrowskie Koło Nr 18 wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku liczyło 72 członków, w tym 70 członków czynnych, 1 honorowy oraz 1 wspierający. Dziekujemy wszystkim członkom naszego Koła, który z racji funkcji bezpośrednio angażują się w jego działalność, a także tym, którzy nas w tej działalności wspierają.