Spotkanie opłatkowo-noworoczne

Zarząd Koła Nr 18 Związku Emerytów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza wszystkich emerytów i rencistów, podopiecznych Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim na uroczyste spotkanie opłatkowo-noworoczne, które odbędzię się w środę 15 grudnia 2021 roku o godz. 16:00 w lokalu POKER przy al. Powstańców Wlkp. nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim.

Prosimy o odwrotne potwierdzenie przybycia do Kol. Prezesa Zarządu Koła – tel. 694 450 513.

Jednocześnie przypominamy osobom zrzeszonym w naszym Związku o przygotowanie należności do uregulowania składki członkowskiej na rok 2022, która wynosi 36 zł.

W imieniu Zarządu Koła Nr 18 ZEiRP RP , Mirosław Zajączkowski – Prezes