Partnerska wizyta strażaków

Podczas wizyty w Muzeum Regionalnym w Pleszewie.
Spotkanie ze strażakiem pasjonata, kolekcjonerem i wystawcą w Muzeum Reginalnym w Pleszewie – Leszkiem Rajsem
Wystawa bogatej kolekcji helmów strażackich.
Eksponaty umundurowania strażackiego.
Wizyta na strzelnicy w Pleszewie podczas zawodów strzeleckich.
Wizyta w strażnicy KP PSP Pleszew
Zwiedzanie komory dymowej w KP PSP Ostrów Wlkp.
W strażnicy KP PSP Ostrów Wlkp. Od lewj: Pani tłumacz, st. kpt. Sławomir Kubiak, Ralph i Thomas
Od lewej: Thomas i Ralph

W październiku 2021 roku z kilkudniową wizytą do Ostrowa Wielkopolskiego przybyli strażacy z zaprzyjaźnionej jednostki straży pożarnej z Welver (Niemcy – Północna Nadrenia Westfalia). Koło Nr 18 Związku Emerytów i Rencistwów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wlkp. utrzymuje partnerskie kontakty ze strażakami z Welver od 1999 roku. Co roku odbywają się wzajemne wizyty w ramach wymiany doświadczeń, przeważnie są to wyjazdy do Welver w okresie wiosennym (kwiecień) oraz rewizyta we wrześniu. W roku 2020, po raz pierwszy w bagatej historii współpracy, nie doszło do żadnego spotkania z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii „Covid-19”. Dlatego w tym roku koledzy z Welver chociaż w skromnym 2-osobowym składzie (Ralph i Thomas) postanowili na kilka dni odwiedzić strażaków i emerytów PSP z Ostrowa Wielkopolskiego, aby podtrzymać tradycję wzajemnych kontaktów oraz ustalić dalsze formy współpracy na najbliższe lata. Głównym organizatorem programu pobytu niemieckich strażaków był kol. Mirosław Zajączkowski – Prezes Zarządu Koła Nr 18 ZEiRP RP w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas 5-dniowej wizyty (08-12.10.2021) koledzy z Welver spotkali się z Zarządem Koła Emerytów Nr 18, Komendantem Powiatowym PSP, a także mieli możliwość zwiedzenia wystawy historycznego sprzętu pożarniczego w Muzeum Regionalnym w Pleszewie z bogatej kolekcji strażaka pasjonata Leszka Rajsa. Byli na strzelnicy w Pleszewie, a także zwiedzili strażnce PSP w Pleszewie i Ostrowie Wlkp. oraz jednostkę OSP Antonin. Ponadto członek Zarządu Koła kol. Karol Cieluch zaproponował kolegom z Niemiec wyjazd do Wrocławia na zwiedzanie miasta oraz rejs statkiem po Odrze. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania odbywać się będą już w nieco szerszym składzie osobym. Podczas tegorocznej wizyty ustalono, że partnerskie wizyty odbywać się będą na dotychczasowych zasadach, czyli 2 spotkania w ciągu roku kalendarzowego. Najbliższa wizyta zaplanowana została na kwiecień 2022 roku, wówczas do Welver udać ma się delegacja ostrowskich strażaków i emerytów PSP.

Dh Leszek Rajs – strażak pasjonat., twórca wystawy strażackiej w Muzeum Reginalnym w Pleszewie

MZ/AM