Spotkanie integracyjne

Spotkanie integracyjne – Poker, 18.08.2021

W środę 18 sierpnia 2021 roku w Lokalu „Poker” w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie integracyjne emerytów KP PSP Ostrów Wielkopolski, w dużej mierze członków Koła Nr 18 Związku Emerytów Pożarnictwa. Spotkanie po dłuższej przerwie spowodowanej ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epiudemiologicznej cieszyło się dużym zaintereseowaniem, o czym świadczy liczny udział emerytów. Wszystkich gości powitał Kol. Mirosław Zajączkowski – Prezes Zarządu Koła Nr 18, który przedstawił sprawozdanie z działań Zarządu w tym trudnym okresie, a jednocześnie zamierzenia na II półrocze 2021 roku o ile oczywiście sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. Z ramienia Komendy Powiatowej PSP w spotkaniu uczestniczyli: st. bryg. Jacek Wiśniewski – komendant powiatowy PSP, st. kpt. Zbigniew Foltyniewicz – zastępca dowódcy JRG, st. str. Martyna Jędrzejak z sekcji finansów oraz Pani Barbara Weber. Ponadto w spotkaniu uczestniczyła Pani Marzena Kołodziej – sekretarz Zarządu Terenowego Związku Zawodowego Policjantów, która od lat współpracuje z Zarządem Koła Nr 18 ZEiRP. Całe spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze. Prezes Zarządu Koła wyraził nadzieję, aby w niezbyt odległej perspektywie nadarzyła się okazja do kolejnego spotkania, być może jeszcze w tym roku.