Narada wojewódzka Związku Emerytów

W dniach 16-18 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP połączone z naradą Prezesów wszystkich Kół Związku Województwa Wielkopolskiego.

Narada odbyła się w obiekcie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Biedrusku k/Poznania.
Podczas narady poruszono następujące zagadnienia :
a) nowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej,
b) rejestracja Zarządu Wojewódzkiego, jako Stowarzyszenia,
c) bieżące sprawy organizacyjne.
Koło Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowali:
1) Ryszard Frątczak – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP,
2) Mirosław Zajączkowski – Prezes Zarządu Koła Nr 18 ZEiRP RP.