KORONAWIRUS

Posted

Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  1. Często myj ręce.
  2. Wychodząc z domu używaj środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki).
  3. Nie podawaj dłoni na powitanie.
  4. W kontakcie z innymi osobami zachowaj odległość minimum 1,5 metra.
  5. Bezwzględnie zasłaniaj twarz jeśli kaszlesz lub kichasz.
  6. Unikaj miejsc, w których przebywa wiele osób.
  7. Jeśli nie musisz wychodzić – ZOSTAŃ W DOMU

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła Nr 18

Posted

W dniu 24 lutego 2020 roku w sali wiejskiej w Parczewie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Koła Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim. Sprawozdanie z działalności złożył Prezes Zarządu Koła – Kol. Mirosław Zajączkowski, który scharakteryzował zadania zrealizowane z bogatego planu pracy Koła w roku 2019 oraz przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia planowane na rok 2020. Ostrowskie Koło liczy łącznie 60 członków, w tym 56 zwyczajnych i 4 honorowych. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Kol. Sławomir Portasiak, wnioskując jednocześnie o udzielenie Zarządowi Koła absolutorium za rok sprawozdawczy, Walne zebranie członków Koła udzieliło Zarządowi absolutorium jednogłośnie. Podczas zebrania któremu przewodniczył Kol. Roman Gauza, dwóch zasłużonych kolegów naszego Koła zostało wyróżnionych odznaką „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”, a mianowicie: Kol. Edmund Iwański oraz Kol. Sławomir Mencel. Odznaki wręczyli Kol. Paweł Mularczyk – członek Zarządu Głównego ZEiRP oraz Kol. Ryszard Frątczak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu. Życzenia w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim oraz załogi Komendy przekazał mł. bryg. Roman Matecki – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP. W dyskusji głos zabrał m.in. Kol. Tadeusz Łapiński, który przedstawił inicjatywę opracowania kroniki zasłużonych strażaków emerytów PSP z ostrowskiej Komendy. Walne zebranie odbyło się w poniedziałek, tradycyjnie po sobotnim wieczorku karnawałowym, który w tym roku Zarząd Koła zorganizował już po raz 12-y z pomocą Koła Gospodyń Wiejskich oraz Sołtysa w Parczewie, za którą serdecznie dziękujemy.

A.M.

12. Wieczorek Karnawałowy

Posted

W sobotę 22 lutego 2020 roku w sali wiejskiej w Parczewie (gmina Sieroszewice) odbył się tradycyjny Wieczorek Karnawałowy zorganizowany przez Zarząd Koła Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Ostrowie Wielkopolskim. 12-te karnawałowe spotkanie emerytów i licznego grona przyjaciół otworzył i gości powitał Prezes Koła Nr 18 Kol. Mirosław Zajączkowski, Uczestnicy bawili się przy muzyce w wykonaniu zespołu pod oryginalną nazwą „Nocna zmiana Romana”, a o podniebienie zadbała lokalna kuchnia pod kierownictwem Pani Natalii Szymankiewicz, która przygotowała wiele smacznych potraw i niespodzianek. Tradycyjną loterię nadzorowali i sprawnie przeprowadzili: Kol. Marek Hadryan oraz Kol. Sławek Portasiak. Udana impreza zaowocowała tym, że kolejny przyszłoroczny XIII wieczorek karnawałowy odbędzie się również w Parczewie w dniu 30 stycznia 2021 roku, na którą wiele osób już zadeklarowało swoje uczestnictwo. Znakomitym współorganizatorom Pani Natalii oraz mężowi Eugeniuszowi – Prezesowi OSP Parczew, a zarazem sołtysowi Parczewa bardzo dziękujemy za zorganizowanie wspaniałego Wieczorku i serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych w roku 2021.

90 lat Pana Antoniego !

Posted

Nasz emeryt Pan Antoni Komorowski w styczniu 2020 roku obchodził wspaniały jubileusz 90 lat. Z tej okazji władze Koła Nr 18 ZEiRP w Ostrowie Wlkp. zaprosiły dostojnego seniora na uroczyste posiedzenie Zarządu w dniu 7 lutego 2020 roku podczas którego złożyliśmy jubilatowi serdeczne życzenia i pamiątkowe upominki. Następnie była okazja do rozmów i wielu wspomnień z lat pożarniczej służby oraz aktywności Pana Antoniego w Zarządzie Koła podczas poprzednich kadencji. St. chor. Antoni Komorowski pełnił służbę w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Lokomotywowni PKP w Ostrowie Wielkopolskim, której był wieloletnim komendantem. Po przejściu na emeryturę aktywnie włączył się w działalność Koła Emerytów, będąc przez 2 kadencje w latach 2003-2010 Skarbnikiem Zarządu. Obecnie jest członkiem honorowym Koła Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim. Dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego – 100 lat Panie Antoni !

A.M.

Wycieczka 2020

Posted

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Zarząd Koła Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim, uprzejmie zaprasza na niezwykle atrakcyjną wycieczkę:

7-dniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza w dniach 15-21 czerwca 2020 roku.
Zakwaterowanie: 3 noclegi w Polsce oraz 3 noclegi w obwodzie Kaliningradzkim (Rosja), w hotelach ***, pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami.
W programie wycieczki zwiedzanie między innymi:
1) Chełmno, Grudziądz,
2) Obwód Kaliningradzki (Rosja): Kaliningrad i Svetlogorsk,
3) Svetlogorsk, Yantarny,
4) Mierzeja Kurońska (Rosja),
5) Frombork, Braniewo,
6) Elbląg,
7) Malbork, Golub Dobrzyń.
Szczegółowy program w załączeniu.
Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela:
Kol. Mirosław Zajączkowski – Prezes Zarządu Koła Nr 18, tel. 694 450 513.

Narada wojewódzka Związku Emerytów

Posted

W dniach 16-18 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP połączone z naradą Prezesów wszystkich Kół Związku Województwa Wielkopolskiego.

Narada odbyła się w obiekcie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Biedrusku k/Poznania.
Podczas narady poruszono następujące zagadnienia :
a) nowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej,
b) rejestracja Zarządu Wojewódzkiego, jako Stowarzyszenia,
c) bieżące sprawy organizacyjne.
Koło Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowali:
1) Ryszard Frątczak – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP,
2) Mirosław Zajączkowski – Prezes Zarządu Koła Nr 18 ZEiRP RP.

Odwiedziny seniorów

Posted

Przedstawiciele Zarządu Koła Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa zgodnie z wieloletnia tradycją, po raz kolejny odwiedzili seniorów przed świętami Bożego Narodzenia. Z gościnną wizytą byliśmy u najstarszych członków naszego Koła Emerytów, Pani Wandy Mrozińskiej (l. 93) i Pana Jana Grześkowiaka (l.94). Jak zwykle były przedświąteczne upominki i życzenia oraz deklaracja następnego spotkania.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne emerytów PSP

Posted

W środę 11 grudnia 2019 roku w restauracji „POKER” w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne emerytów Komendy Powiatowej PSP Ostrów Wielkopolski. Zebranych powitał Prezes Zarządu Koła nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Kol. Mirosław Zajączkowski.

W swoim okolicznościowym przemówieniu Prezes Koła podziękował poprzednikom za zapoczątkowanie organizacji wigilijnych spotkań, przedstawił także najważniejsze przedsięwzięcia Zarządu Koła zrealizowane w roku 2019 oraz plan na rok 2020. Szczególny fragment przemówienia Prezesa dotyczył kolegów strażaków, których w tym roku zabrakło przy wigilijnym stole, wspominając wszystkich imiennie, a wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili Ich pamięć. Na zakończenie przemówienia Prezes złożył wszystkim emerytom i strażakom PSP wraz z rodzinami życzenia świąteczno-noworoczne. Aby święta były spokojne i spędzone w miłej rodzinnej atmosferze, a w 2020 roku towarzyszyło nam zdrowie, szczęście rodzinne i dobrzy ludzie wokół, a wszelkie problemy i zmartwienia szybko i bezpowrotnie znikały.

Życzenia wszystkim emerytom i rodzinom przekazał także Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim – bryg. Jacek Wiśniewski w imieniu swoim oraz strażaków Komendy Powiatowej PSP.

Następnie wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia oraz zasiedli do wspólnego stołu, aby skosztować przedświątecznych potraw i porozmawiać w gronie obecnych na spotkaniu opłatkowo-noworocznym.

A.M.

Zdjęcia: Edmund Iwański