Narada wojewódzka Związku Emerytów

Posted

W dniach 16-18 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP połączone z naradą Prezesów wszystkich Kół Związku Województwa Wielkopolskiego.

Narada odbyła się w obiekcie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Biedrusku k/Poznania.
Podczas narady poruszono następujące zagadnienia :
a) nowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej,
b) rejestracja Zarządu Wojewódzkiego, jako Stowarzyszenia,
c) bieżące sprawy organizacyjne.
Koło Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowali:
1) Ryszard Frątczak – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP,
2) Mirosław Zajączkowski – Prezes Zarządu Koła Nr 18 ZEiRP RP.

Odwiedziny seniorów

Posted

Przedstawiciele Zarządu Koła Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa zgodnie z wieloletnia tradycją, po raz kolejny odwiedzili seniorów przed świętami Bożego Narodzenia. Z gościnną wizytą byliśmy u najstarszych członków naszego Koła Emerytów, Pani Wandy Mrozińskiej (l. 93) i Pana Jana Grześkowiaka (l.94). Jak zwykle były przedświąteczne upominki i życzenia oraz deklaracja następnego spotkania.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne emerytów PSP

Posted

W środę 11 grudnia 2019 roku w restauracji „POKER” w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne emerytów Komendy Powiatowej PSP Ostrów Wielkopolski. Zebranych powitał Prezes Zarządu Koła nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Kol. Mirosław Zajączkowski.

W swoim okolicznościowym przemówieniu Prezes Koła podziękował poprzednikom za zapoczątkowanie organizacji wigilijnych spotkań, przedstawił także najważniejsze przedsięwzięcia Zarządu Koła zrealizowane w roku 2019 oraz plan na rok 2020. Szczególny fragment przemówienia Prezesa dotyczył kolegów strażaków, których w tym roku zabrakło przy wigilijnym stole, wspominając wszystkich imiennie, a wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili Ich pamięć. Na zakończenie przemówienia Prezes złożył wszystkim emerytom i strażakom PSP wraz z rodzinami życzenia świąteczno-noworoczne. Aby święta były spokojne i spędzone w miłej rodzinnej atmosferze, a w 2020 roku towarzyszyło nam zdrowie, szczęście rodzinne i dobrzy ludzie wokół, a wszelkie problemy i zmartwienia szybko i bezpowrotnie znikały.

Życzenia wszystkim emerytom i rodzinom przekazał także Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim – bryg. Jacek Wiśniewski w imieniu swoim oraz strażaków Komendy Powiatowej PSP.

Następnie wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia oraz zasiedli do wspólnego stołu, aby skosztować przedświątecznych potraw i porozmawiać w gronie obecnych na spotkaniu opłatkowo-noworocznym.

A.M.

Zdjęcia: Edmund Iwański

Odszedł starszy ogniomistrz Kazimierz Urban

Posted

1.01.1957 – 9.11.2019
W dniu 9 listopada 2019 roku na wieczną służbę przeszedł starszy ogniomistrz Kazimierz Urban – emeryt Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Msza św. żałobna odbyła się w dniu 13 listopada 2019 r. w kościele p.w.Św. Marka Ewangelisty w Rososzycy, po której rodzina, krewni, sąsiedzi, strażacy i emeryci PSP oraz druhowie OSP, a także liczne delegacje i  grono znajomych odprowadzili w kondukcie żałobnym Śp. Kazimierza na miejsce spoczynku.

St. ogn. Kazimierz Urban swoją służbę pożarniczą rozpoczął w dniu 1 września 1989 roku, kiedy to został przyjęty do Zawodowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Do swoich obowiązków podchodził zawsze niezwykle sumiennie oraz z dużym osobistym zaangażowaniem. Dlatego też w kolejnych latach był kierowany na kursy wyższego szczebla, po ukończeniu których awansowany był na coraz wyższe stanowiska służbowe w hierarchii straży pożarnej. W trakcie ponad 20-letniej służy uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratując życie i zdrowie, a także mienie, tych którzy w danym momencie tej pomocy najbardziej potrzebowali. Jako starszy operator sprzętu specjalnego był odpowiedzialny za stan techniczny sprzętu i pojazdów pożarniczych i zawsze robił wszystko, aby w czasie trudnych i niebezpiecznych działań sprzęt nie zawiódł. Pozytywne nastawienie Kazimierza do rzeczywistości i chęć niesienia pomocy nie ograniczały się tylko do pełnienia służby. Wspominamy niezliczone sytuacje poprawy warunków służby przy ul. Staszica i Batorego, gdzie wykorzystując swoje wyjątkowe zdolności stolarskie potrafił uczynić wiele dobrego. Wykonane stoły, ławki czy przeszkody sportowe dla jednostek OSP i PSP służą strażakom do dnia dzisiejszego.

Za swoją wzorową postawę był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, między innymi: brązową i srebrną odznaką „Wzorowy Kierowca” oraz brązowym i srebrnym medalem ” Za zasługi dla Pożarnictwa.Poza służbą w PSP, Kazimierz pełnił także i inne funkcje dla dobra mieszkańców swojej miejscowości, był m.in. Prezesem OSP Psary, a także sołtysem.

Z dniem 30 listopada 2009 roku st ogn. Kazimierz przeszedł na emeryturę i mógł wreszcie więcej czasu poświęcić swojej rodzinie, żonie, dzieciom i wnukom, bo do tej pory prawie połowę czasu spędził na służbie w straży pożarnej, wielokrotnie w soboty, niedziele i święta. Choć i wtedy Na spotkaniach opłatkowych i emeryckich był zawsze pogodny, uśmiechnięty i zadowolony z tego, że zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i tym emeryckim jakoś wszystko w miarę się toczy i układa.

Niestety, wiosną 2018 roku przyszła nagła i bardzo groźna choroba z którą Kazimierz wraz z niezwykle kochającą Go rodziną walczyli bardzo dzielnie. Jednak mimo poważnych i uciążliwych dolegliwości potrafił nadal spotykać się z kolegami z okazji „Dnia Strażaka” czy innych strażackich uroczystości, gdyż zawsze były one dla Niego niezwykłą okazją do miłych wspomnień ze strażackiej shiżby. Ale postępująca szybko choroba nie dała już niestety Kazimierzowi szansy na następne wspólne spotkania.

Żegnający na cmentarzu śp. Kazimierza, komendant powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim – bryg. Jacek Wiśniewski, powiedział między innymi:

„Dziś my wszyscy stojący nad Twoim grobem: rodzina, strażacy, druhowie, przyjaciele i znajomi, zaświadczają, że to życie które było Ci dane przeżyłeś godnie oraz w poszanowaniu drugiego człowieka. Za wszystkie dobro, jakie było Twoim udziałem tutaj na ziemi, składamy Ci serdeczne podziękowanie. Za chwilę pożegnamy Cię tradycyjnym dźwiękiem strażackich sygnałów.

Drogi Kazimierzu, Żegnam Cię, Żegna Cię ukochana rodzina, krewni, sąsiedzi, koledzy, przyjaciele oraz wszyscy zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości. Z wielkim bólem żegna Cię zmiana I JRG, druhowie z jednostek OSP gminy Sieroszewice, jak również koleżanki i koledzy emeryci oraz strażacy i pracownicy z Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

Ogniomistrzu, byłeś Wielki, bo w swoim życiu byłeś jak Dąb, a nie Osika, albowiem rozpoczynałeś pracę w zakładzie stolarskim Dąb, Najlepiej w straży jako stolarz obrabiałeś drewno dębowe i spoczywał będziesz w dębowej trumnie.

Niech dobry Bóg, za wszelkie i niezliczone przejawy Twojego dobra, zapłaci Ci szczęśliwą Wiecznością. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.”

Kazimierz wraz z żoną Małgorzatą wychowali czworo wspaniałych i kochających dzieci: synów Marcina i Pawła oraz córki Agnieszkę i Paulinę. Najstarszy syn Marcin również poszedł w ślady ojca, jest starszym aspirantem PSP i pełni służbę na stanowisku dowódcy zastępu na tej samej I-ej zmianie służbowej, co Jego Ojciec.

W rodzinie Kazimierza i Małgorzaty przyszło na świat także troje wnucząt, z których najmłodszy Natan (wyczekiwany syn strażaka Marcina) urodził się zaledwie 4 dni przed odejściem Kazimierza. Być może w przyszłości, także będzie kolejnym kontynuatorem strażackich tradycji, jak Jego tata Marcin, czy dziadek Kazimierz.

Naszemu koledze Kazimierzowi zdrowia wystarczyło na niecałe 63 lata życia, ale jesteśmy przekonani, że bardzo dobrze spożytkował ten czas, który był mu dany tutaj na ziemi. Podzielił go między rodzinę, o którą był zawsze zatroskany i z której był niezwykle dumny oraz Straż Pożarną, swoją zawodową pasję.

Dla Kazimierza skończyły się ziemskie problemy i cierpienia, dołączył do kolegów strażaków, którzy Go uprzedzili do krainy, gdzie nie ma trosk, zmartwień, ani bólu.

Spoczywaj w spokoju troskliwy Ojcze rodziny, drogi Przyjacielu, wspaniały i niezapomniany Kolego Ogniomistrzu!
JW/AM

Wizyta delegacji strażaków z Niemiec

Posted

W ramach trwającej od ponad 20 lat międzynarodowej strażackiej współpracy, gościliśmy w dniach 19 – 22 września 2019 roku, 6-osobową delegację niemieckich strażaków z miejscowości Welver (Powiat Soest, Land Północna Nadrenia-Westfalia).
W czasie 4-dniowego pobytu ostrowscy strażacy PSP (czynni i emeryci) przygotowali gościom z Niemiec następujące punkty programu:
czwartek -19 września:
– zawody strażackie wspinania przy użyciu drabiny hakowej na terenie Komendy Powiatowej PSP Ostrów Wlkp. w ramach tradycyjnego „Turnieju czterech wspinalni”,
-zwiedzanie Ostrowskiego Centrum Kultury.
piątek – 20 września:
– zwiedzanie Browaru w Bojanowie – powiat Rawicz,
– zwiedzanie cukrowni w Miejskiej Górce – powiat Rawicz,
– strażackie „Pożegnanie Lata 2019” na terenie Stanicy Harcerskiej, Piaski-Szczygliczka.
sobota – 21 września:
– wystawa kolekcjonerów w ostrowskiej Synagodze (m.in. ekspozycje strażaków pasjonatów z Ostrowa Wlkp.)
– powiatowe zawody wędkarskie strażaków – Odolanów
– wizyta w OSP miasta Ostrowa Wlkp. – najstarszej strażackiej jednostce na terenie powiatu ostrowskiego.
niedziela – 22 września:
– podsumowanie i omówienie przy śniadaniu wizyty oraz wyznaczenie przyszłorocznego terminu spotkania (kwiecień 2020 na terenie Welver).
MZ/AM
Podpisy zdjęć dostępne po najechaniu na nie myszką.

Pożegnanie Lata 2019

Posted

W dniu 20 września 2019 roku odbyła się tradycyjna strażacka impreza integracyjna „Pożegnanie Lata”, która miała miejsce na terenie Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana” Ostrów Wielkopolski – Piaski-Szczygliczka. Organizatorami byli Komendant Powiatowy PSP -bryg. Jacek Wiśniewski oraz Prezes Zarządu Koła Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa – Kol. Mirosław Zajączkowski. W imprezie integracyjnej przy muzyce oraz smacznych potrawach przygotowanych przez strażaków uczestniczyli strażacy i emeryci KP PSP Ostrów Wielkopolski, a także gościnnie 6-osobowa delegacja zaprzyjaźnionych niemieckich strażaków z miejscowości Welver w Północnej Nadrenii-Westfalii.
MZ/AM