Wieczorek i Zebranie 2024

Komunikat

Zarząd Koła Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zorganizował w dniach 20 i 22 stycznia 2024 roku dwa przedsięwzięcia, które odbyły się w tym samym miejscu, a mianowicie na sali wiejskiej w Parczewie. Najpierw w sobotę 20 stycznia odbył sie tradycyjny coroczny XVI wieczorek karnawałowy, na którym bawiło się 60 osób przy dobrej muzyce i wspaniałym menu przygotowanym przez Panią Natalię z KGW Parczew. Następnie w poniedziałek 22 stycznia odbyło sie Walne zebranie sprawozdawcze członków Koła Nr 18. Podczas zebrania Prezes Kol. Mirosław Zajączkowski złożył sprawozdanie z działalności władz koła w roku 2023 oraz przedstawił propozycje planu pracy na rok 2024. Zarząd Koła uzyskał absolutorium za rok sprawozdawczy. Dokonano także uzupełnienia składu Zarządu Koła, a w konsekwencji również Komisji Rewizyjnej. Członkiem Zarządu, a zarazem kronikarzem został Kol. Sławomir Bunk, natomiast sekretarzem Komisji Rewizyjnej Kol. Bogdan Piosik. Obradom zebrania sprawnie przewodniczył Kol. Roman Gauza. Wśród zaproszonych gości byli: mł. bryg. Grzegorz Aleksandrzak – naczelnik wydziału kwatermistrzowsko-technicznego KP PSP Ostrów Wlkp., Dh Jakub Muszyński – prezes OSP Ostrów Wlkp., kol. Marzena Kołodziej – sekretarz Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów, a zarazem przewodnicząca Koła „Mila” PTTK Ostrów Wlkp, Dh Eugeniusz Szymankiewicz – prezes OSP i zarazem sołtys Parczewa. Jak zwykle mogliśmy liczyć na gościnność i smaczne menu z kuchni Pani Natalii, za które bardzo dziękujemy 🙂

A.M. Foto: Edmund Iwański i Sławomir Bunk.

Read more >

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA

Komunikat

ZAPROSZENIE

Na podstawie § 47 ust. 6 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Koła Nr 18 uprzejmie zaprasza wszystkich członków Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Koło Nr 18 w Ostrowie Wielkopolskim na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA, które odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia 2024 roku o godzinie 16:00 w Sali Wiejskiej w Parczewie, gmina Sieroszewice.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w przypadku braku wymaganej obecności co najmniej 50 % liczby członków zwyczajnych uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków Koła w I terminie, na podstawie § 47 ust. 7 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, wyznacza się II termin Walnego Zebrania, w tym samym dniu, czyli poniedziałek 22 stycznia 2024 roku o godzinie 16:30.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Sprawozdanie Prezesa Zarządu, Skarbnika oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za okres sprawozdawczy.
  2. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
  3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu w organach władzy Koła.
  5. Przedstawienie planu zamierzeń Zarządu Koła na rok 2024.
  6. Wolne głosy i wnioski.

Serdecznie zapraszamy

Ze strażackim pozdrowieniem
Zarząd Koła Nr 18 ZEiRP RP

Read more >

Zdrowia i radości w 2024 Roku

Komunikat

Szanowne Koleżanki i Koledzy Emeryci PSP Ostrów Wlkp. !!!

Niech w 2024 Roku, zdrowie i dobrzy ludzie stale Was otaczają, pomyślność w rodzinie oraz działalności nieustannie Wam sprzyjają, natomiast wszelkie problemy i zmartwienia z daleka Was omijają.

Ż y c z ą

Zarząd i Komisja Rewizyjna Koła Nr 18 ZEiRP RP w Ostrowie Wielkopolskim

Read more >

Przedświąteczne spotkanie

Komunikat

Tradycyjnie, jak co roku, emeryci Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. zostali zaproszeni na przedświąteczne spotkanie opłatkowo-noworczone zorganizowane przez Koło Nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Tegoroczne spotkanie odbyło się w lokalu Poker w Ostrowie Wlkp. na które licznie przybyci członkowie Koła Nr 18, jak i podopieczni Komendy.

Prezes Zarządu Koła Kol. Mirosław Zajączkowski powitał zebranych oraz przedstawił krótkie sprawozdanie z ciekawszych wydarzeń związanych z działalnością w roku 2023, a także najważniejsze zamierzenia Koła Nr 18 na najbliższy okres 2024 roku.

Z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. w spotkaniu uczestniczyli: bryg. Roman Matecki – zastępca komendanta powiatowego PSP oraz mł. bryg. Grzegorz Aleksandrzak – naczelnik wydziału kwatermistrzowsko-technicznego.

Spotkanie oprócz życzeń i wzajmenych rozmów było także okazją do uhonorowania kilku osób, którzy w minionym roku obchodzili okrągłe jubileusze.

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i zadowolenia w Nowym 2024 Roku

Opr. A.M. Foto: Edmund Iwański.

Read more >

Powiatowe Zaduszki Strażackie 2023

Komunikat

W piątek 17 listopada 2023 roku w kościele NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się tradycyjne coroczne „Zaduszki Strażackie„, w których uczestniczyły delegacje strażaków OSP z powiatu ostrowskiego oraz Komendy Powiatowej PSP. W tym roku uroczysta masza św. wraz z „wymieniankiami” została zorganizowana już po raz siódmy, a koncelebrowali ją: ks. kanonik Marek Kuświk – kapelan strażaków powiatu ostrowskiego, ks. kanonik Eugeniusz Lijewski – przyjaciel strażaków oraz ks. wikary Grzegorz Szczygieł z parafii NMP. W uroczystej mszy św. uczestniczyła także delegacja z Koła Nr 18 Związku Emerytów Pożarnictwa RP w Ostrowie Wlkp. Po mszy św. uczestnicy tradycyjnie spotkali się na rozmowach, tym razem przy kawie i rogalu marcińskim w sali n-Klubu przy ul. Królowej Jadwigi.

AM

Read more >

Kameralny wieczorek

Komunikat

W piątek 3 listopada 2023 w godz. 17-24 w lokalu „Poker” odbył się kolejny kameralny wieczorek w którym uczestniczyło 38 osób. Impreza zorganizowana została przez Zarząd Koła Nr 18 Związku Emerytów Pożarnictwa w Ostrowie Wielkopolskim, a w sprawy organizacyjne zaangażowali się w szczególności Prezes Koła Kol. Mirosław Zajaczkowski oraz Skarbnik Kol. Marek Hadryan.

Jednocześnie informujemy o planie najbliższych przedsięwzięć, w których zaangażowany będzie Zarząd Koła Nr 18:

17 listopada 2023 (piątek) godz. 18:00 >>> VII Powiatowe Zaduszki Strażackie – kościół NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 7.

20 stycznia 2024 (sobota) godz. 19:00 >>> XVI Wieczorek karnawałowy – sala w Parczewie.

13 grudnia 2023 (środa) godz. 13:00 >>> Spotkanie opłatkowo-noworoczne w lokalu „Poker”.

22 stycznia 2024 (poniedziałek) godz. 16:00 >>> Zebranie sprawozdawcze Koła Nr 18 ZEiRP RP – sala w Parczewie.

AM

Read more >

Pożegnanie Grzegorza

Komunikat
asp. Grzegorz Kołodziejczak 1976 – 2023

W dniu 30 października 2023 roku zmarł asp. spocz. GRZEGORZ KOŁODZIEJCZAK, który od 2022 roku był emerytem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Urodził się w 1976 roku w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie ukończył edukację (szkołę podstawową oraz średnią). Służbę wojskową odbył w Łużyckim Oddziale Straży Granicznej, gdzie prawdopodobnie zrodziła się myśl związania swojej drogi życiowej z formacją mundurową. W roku 1998 po przejściu wymaganych testów, egzaminów i badań rozpoczyna służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. Przechodzi kolejne stanowiska ratowników, jednocześnie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Kształci się w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, co umożliwia kolejne awanse służbowe, do szczebla dowódczego włącznie. Asp. Grzegorz Kołodziejczak był również założycielem organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie Powiatowej PSP Ostrów Wlkp. oraz jej pierwszym przewodniczącym. Nagła i podstępna choroba przekreśliła dalsze plany zawodowe i rodzinne. W roku 2022 po 25 latach służby mundurowej z uwagi na pogarszający się stan zdrowia zmuszony był podjąć decyzję o wcześniejszym przejściu na emeryturę. Niestety nie był to czas odpoczynku czy wytchnienia, ale nieustanna walka z nieuleczalną chorobą, która zakończyła życie Grzegorza 30 października 2023 roku w wieku zaledwie 47 lat.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek 3 listopada 2023 roku w kościele p.w. Św. Józefa w Jankowie Przygodzkim i zgromadziły ogromną ilość uczestników. W imieniu strażaków czynnych i emerytów PSP kol. Grzegorza pożegnał Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim, st. bryg. Jacek Wiśniewski. W ostatniej drodze zmarłego uczestniczyli licznie strażacy z ostrowskiej Komendy oraz innych komend PSP woj. wielkopolskiego, a także delegacja z Koła Nr 18 Związku Emerytów Pożarnictwa w Ostrowie Wielkopolskim oraz delegacje OSP.

Uroczystości pogrzebowe w kościele św. Józefa w Jankowie Przygodzkim

Prochy kol. Grzegorza spoczęły na cmentarzu w Jankowie Przygodzkim przy honorach licznie zgromadzonych strażaków oraz asyście sygnałów strażackich samochodów.

Read more >

Apel o pomoc dla kol. strażaka

Komunikat

PILNIE POTRZEBNA POMOC DLA NASZEGO KOLEGI !!!

Grzegorz Szydłowski – emeryt KP PSP Turek

Przedstawiamy Apel Koła Nr 28 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Turku zwracającego się z prośbą o wsparcie finansowe na leczenie kolegi GRZEGORZA SZYDŁOWSKIEGO – emerytowanego strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Turku.

Prezes Koła Nr 28 ZEiRP w Turku – Paweł Rogodziński

link do strony to Będę walczył z chorobą dopóki wystarczy mi sił (fundacjarakiety.pl)

Read more >