Spotkanie opłatkowo-noworoczne emerytów PSP

W środę 11 grudnia 2019 roku w restauracji „POKER” w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne emerytów Komendy Powiatowej PSP Ostrów Wielkopolski. Zebranych powitał Prezes Zarządu Koła nr 18 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Kol. Mirosław Zajączkowski.

W swoim okolicznościowym przemówieniu Prezes Koła podziękował poprzednikom za zapoczątkowanie organizacji wigilijnych spotkań, przedstawił także najważniejsze przedsięwzięcia Zarządu Koła zrealizowane w roku 2019 oraz plan na rok 2020. Szczególny fragment przemówienia Prezesa dotyczył kolegów strażaków, których w tym roku zabrakło przy wigilijnym stole, wspominając wszystkich imiennie, a wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili Ich pamięć. Na zakończenie przemówienia Prezes złożył wszystkim emerytom i strażakom PSP wraz z rodzinami życzenia świąteczno-noworoczne. Aby święta były spokojne i spędzone w miłej rodzinnej atmosferze, a w 2020 roku towarzyszyło nam zdrowie, szczęście rodzinne i dobrzy ludzie wokół, a wszelkie problemy i zmartwienia szybko i bezpowrotnie znikały.

Życzenia wszystkim emerytom i rodzinom przekazał także Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim – bryg. Jacek Wiśniewski w imieniu swoim oraz strażaków Komendy Powiatowej PSP.

Następnie wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia oraz zasiedli do wspólnego stołu, aby skosztować przedświątecznych potraw i porozmawiać w gronie obecnych na spotkaniu opłatkowo-noworocznym.

A.M.

Zdjęcia: Edmund Iwański